Kepala Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan BKPPD

Nama : ESTI YULIANI, S.Kom
NIP : 500 200 126 / 19750129 200903 2 002
Unit Kerja : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)
Jabatan : Kepala Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Pendidikan Umum : Strata 1 (S1) (Informatika Komputer)
Agama : Islam
Tempat/Tgl Lahir

Contact Person

:

:

Tegal, 29-01-1975

klik disini

kembali